Petitie Lange Weeren


Petitie gesloten

Onderstaande mail is verstuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders en de leden van de gemeenteraad Edam-Volendam.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Geachte leden van de gemeenteraad Edam-Volendam,

Bijgaand ontvangt u een afdruk van het aantal ondertekeningen van de Petitie Lange Weeren.
Op moment van schrijven zijn het er 1119.
Deze bied ik u dan ook van harte aan.

Op een inwonersaantal in Volendam van 22.469 is dit representatief te noemen, namelijk 5%.

Ik hecht er zeer veel waarde u te melden dat ik deze petitie geheel op eigen initiatief, zonder raadpleging of beïnvloeding van buitenaf, noch commercieel, noch politiek, heb gelanceerd.
Het gaat er mij om dat Volendam een wijk krijgt, minimaal gelijk aan de Broeckgouw, en als even kan nog veel mooier. Het allerliefst de allermooiste wijk van Nederland.
Mijn visie is hetgeen nu voorligt hier niet aan voldoet.

Ik ben dus noch politiek beïnvloed, noch politiek verbonden aan welke partij dan ook.
Ik kan dus handelen zonder last of ruggespraak.

Ik hoop met deze petitie een bijdrage te hebben geleverd aan het proces van besluitvorming zoals dat vanavond gaat plaatsvinden.
En dat de uitkomst mag meewegen bij uw persoonlijk te nemen besluit, waar u tot in lengte van dagen persoonlijk verantwoordelijk voor bent en blijft.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Dank en groeten,

Wim Runderkamp (Mepper)

Bedankt voor het tekenen!